Ponuda za partnerstvo

Postani sponzor

Imamo jasno viziju

Klub Biznis na štiklama ima jasnu viziju da okupi i osnaži preduzetnice kako u Srbiji, tako i u regionu.

Klub Biznis na štiklama ima jasnu viziju da okupi i osnaži preduzetnice kako u Srbiji, tako i u regionu. 

Nastao je kao neformalna grupa iz udruženja „Promocija zdravog života”, koje se osim delovanja u vezi sa zdravim stilovima života, aktivno bavi i promocijom ženskog preduzetništva. Klub „Biznis na štiklama“ osnovan je 2017. godine, na čelu sa Sofijom Bajić, a najvažniji događaj za ostvarenje ciljeva Kluba, bila je međunarodna stručna konferencija „Biznis na štiklama“.

15. juna 2017. godine, održana je prva konferencija „Biznis na štiklama“ u Novom Sadu, gde se okupilo 400 preduzetnica iz 11 zemalja, koje su međusobnom razmenom znanja i iskustava direktno uticale na jačanje ženskog preduzetništva. Svake naredne godine, na isti dan tradicionalno se nastavlja održavanje konferencije, na kojoj je trend posećenosti rastući u odnosu na svaku prethodnu godinu. Ove godine, po redu je četvrta
konferencija “Biznis na štiklama”.

Konferencija „Biznis na štiklama” upisana je u kalendar manifestacija Grada Novog Sada i Vojvodine. Događaj je omogućio prisutnima da usvoje znanja iz oblasti koja su važna za pokretanje posla i opstanak u preduzetničkom svetu, kao i da čuju relevantna iskustva iz sveta biznisa.

Osim Konferencije, u saradnji sa gradskim i pokrajinskim institucijama, privatnim, obrazovnim i medijskim sektorom, te srodnim organizacijama iz zemlje i regiona redovno organizujemo razne edukacije za žene uopšte.

2023. godine očekujemo još više ideja, znanja i umrežavanja!

Pozivamo Vas da nam se pridružite i podržite realizaciju treće po redu, jednodnevne Konferencije Biznis na štiklama, koja će se održati 15. juna 2023. godine u Novom Sadu.

Klub daje
podršku ženama koje žele da uđu u svet preduzetništva, da što jednostavnije i sigurnije započnu sopstveni posao, a kasnije uspešno i opstanu u njemu.

PROMO
materijal

50€
 • Podela promotivnog materijala u torbi za svakog učesnika.
 • Promocija na društvenim mrežama.
 • Logotip i informacije o kompaniji na našem sajtu, od dana potpisivanja ugovora.
 • Logotip na press wall-u na konferenciji.
 • Opis kompanije u brošuri koju dobija svaka učesnica. (pozicija reklame zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Zaseban štandovski izložbeni prostor u holu.
 • Besplatne ulaznice za konferenciju (Broj ulaznica zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Uručivanje zahvalnice partneru na bini, na kraju događaja.
 • Mogućnost postavljanja Vašeg roll upa na binu, tokom celog događaja *
 • Postavljanje logotipa i kontakta Vaše kompanije kao partnera u potpisu na e-mailu.
 • Pristup kontakt podacima svih učesnika događaja.
 • Mogućnost održavanja govora i predstavljanja publici na samoj konferenciji, u trajanju od 5 minuta.

DARODAVCI
nagrade

80€
 • Podela promotivnog materijala u torbi za svakog učesnika.
 • Promocija na društvenim mrežama.
 • Logotip i informacije o kompaniji na našem sajtu, od dana potpisivanja ugovora.
 • Logotip na press wall-u na konferenciji.
 • Opis kompanije u brošuri koju dobija svaka učesnica. (pozicija reklame zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Zaseban štandovski izložbeni prostor u holu.
 • Besplatne ulaznice za konferenciju (Broj ulaznica zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Uručivanje zahvalnice partneru na bini, na kraju događaja.
 • Mogućnost postavljanja Vašeg roll upa na binu, tokom celog događaja *
 • Postavljanje logotipa i kontakta Vaše kompanije kao partnera u potpisu na e-mailu.
 • Pristup kontakt podacima svih učesnika događaja.
 • Mogućnost održavanja govora i predstavljanja publici na samoj konferenciji, u trajanju od 5 minuta.

IZLOŽBENI
prostor

130€
 • Podela promotivnog materijala u torbi za svakog učesnika.
 • Promocija na društvenim mrežama.
 • Logotip i informacije o kompaniji na našem sajtu, od dana potpisivanja ugovora.
 • Logotip na press wall-u na konferenciji.
 • Opis kompanije u brošuri koju dobija svaka učesnica. (pozicija reklame zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Zaseban štandovski izložbeni prostor u holu.
 • Besplatne ulaznice za konferenciju (Broj ulaznica zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Uručivanje zahvalnice partneru na bini, na kraju događaja.
 • Mogućnost postavljanja Vašeg roll upa na binu, tokom celog događaja *
 • Postavljanje logotipa i kontakta Vaše kompanije kao partnera u potpisu na e-mailu.
 • Pristup kontakt podacima svih učesnika događaja.
 • Mogućnost održavanja govora i predstavljanja publici na samoj konferenciji, u trajanju od 5 minuta.

BRONZANI
sponzor

500€
 • Podela promotivnog materijala u torbi za svakog učesnika.
 • Promocija na društvenim mrežama.
 • Logotip i informacije o kompaniji na našem sajtu, od dana potpisivanja ugovora.
 • Logotip na press wall-u na konferenciji.
 • Opis kompanije u brošuri koju dobija svaka učesnica. (pozicija reklame zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Zaseban štandovski izložbeni prostor u holu.
 • Besplatne ulaznice za konferenciju (Broj ulaznica zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Uručivanje zahvalnice partneru na bini, na kraju događaja.
 • Mogućnost postavljanja Vašeg roll upa na binu, tokom celog događaja *
 • Postavljanje logotipa i kontakta Vaše kompanije kao partnera u potpisu na e-mailu.
 • Pristup kontakt podacima svih učesnika događaja.
 • Mogućnost održavanja govora i predstavljanja publici na samoj konferenciji, u trajanju od 5 minuta.

SREBRNI
sponzor

1.000€
 • Podela promotivnog materijala u torbi za svakog učesnika.
 • Promocija na društvenim mrežama.
 • Logotip i informacije o kompaniji na našem sajtu, od dana potpisivanja ugovora.
 • Logotip na press wall-u na konferenciji.
 • Opis kompanije u brošuri koju dobija svaka učesnica. (pozicija reklame zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Zaseban štandovski izložbeni prostor u holu.
 • Besplatne ulaznice za konferenciju (Broj ulaznica zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Uručivanje zahvalnice partneru na bini, na kraju događaja.
 • Mogućnost postavljanja Vašeg roll upa na binu, tokom celog događaja *
 • Postavljanje logotipa i kontakta Vaše kompanije kao partnera u potpisu na e-mailu.
 • Pristup kontakt podacima svih učesnika događaja.
 • Mogućnost održavanja govora i predstavljanja publici na samoj konferenciji, u trajanju od 5 minuta.

ZLATNI
sponzor

2.000€
 • Podela promotivnog materijala u torbi za svakog učesnika.
 • Promocija na društvenim mrežama.
 • Logotip i informacije o kompaniji na našem sajtu, od dana potpisivanja ugovora.
 • Logotip na press wall-u na konferenciji.
 • Opis kompanije u brošuri koju dobija svaka učesnica. (pozicija reklame zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Zaseban štandovski izložbeni prostor u holu.
 • Besplatne ulaznice za konferenciju (Broj ulaznica zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Uručivanje zahvalnice partneru na bini, na kraju događaja.
 • Mogućnost postavljanja Vašeg roll upa na binu, tokom celog događaja *
 • Postavljanje logotipa i kontakta Vaše kompanije kao partnera u potpisu na e-mailu.
 • Pristup kontakt podacima svih učesnika događaja.
 • Mogućnost održavanja govora i predstavljanja publici na samoj konferenciji, u trajanju od 5 minuta.

GENERALNI
SPONZOR

3.000€
 • Podela promotivnog materijala u torbi za svakog učesnika.
 • Promocija na društvenim mrežama.
 • Logotip i informacije o kompaniji na našem sajtu, od dana potpisivanja ugovora.
 • Logotip na press wall-u na konferenciji.
 • Opis kompanije u brošuri koju dobija svaka učesnica. (pozicija reklame zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Zaseban štandovski izložbeni prostor u holu.
 • Besplatne ulaznice za konferenciju (Broj ulaznica zavisi od veličine dogovorenog paketa)
 • Uručivanje zahvalnice partneru na bini, na kraju događaja.
 • Mogućnost postavljanja Vašeg roll upa na binu, tokom celog događaja *
 • Postavljanje logotipa i kontakta Vaše kompanije kao partnera u potpisu na e-mailu.
 • Pristup kontakt podacima svih učesnika događaja.
 • Mogućnost održavanja govora i predstavljanja publici na samoj konferenciji, u trajanju od 5 minuta.

 * Cene prikazane u evrima se uplaćuju u dinarskoj protivvrednosti.
* Darodavac nagrade priprema jedan poklon, koji će biti podeljen na nagradnom izvlačenju, na bini pri završetku događaja.
* Pozicija roll up-a na bini zavisi od visine paketa.

Ponuda je promenjiva u skladu sa dogovorom i svaki predlog modifikacije je dobrodošao!

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

 

Udruženje “Biznis na štiklama” kroz svoju delatnost prikuplja, čuva, obnavlja, dostavlja ovlašćenim državnim organima i institucijama, i vrši druge obrade podataka koje su neophodne radi efikasnog obavljanja delatnosti i ostvarivanja prava fizičkog lica.

Pristup prikupljenim podacima o ličnosti fizičkog lica imaju lica ovlašćena od strane predsednice Udruženja-obrađivači, u skladu sa obavezama obavljanja tekućih poslova u koje spada i obrada podataka o ličnosti.

Udruženje je dužno da prilikom obrade podataka o ličnosti postupa u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Fizičko lice je dužno da obaveštava rukovaoca-Udruženje o svakoj promeni podataka značajnih za ostvarivanje prava svojih prava kao slušaoca.

Fizičko lice može od rukovaoca da zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, ograničenje obrade i prenosivosti podataka. Fizičko lice može podneti rukovaocu prigovor na njegovu obradu podataka o ličnosti ukoliko smatra da je došlo do povrede zakonskih odredbi o obradi podataka o ličnosti.

Fizičko lice ima pravo da putem pisanog zahteva opozove saglasnost za dalje prikupljanje i obradu podataka, kao i da ukoliko nije zadovoljan odgovorom Udruženja i smatra da je došlo do određene neregularnosti u obradi podataka podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.

Izjava o saglasnosti je na snazi do opoziva.

 

 Korišćenjem ovog sajta kao korisnik potvrđujem:

 

–           da sam upoznat/a sa načinom prikupljanja ličnih podataka i davanja saglasnosti za  obradu ličnih podataka (ime i prezime, tel.broj, e-mail).

–           da svaki podatak ostavljam dobrovoljno popunjavanjem formulara, čime istovremeno dajem saglasnost za korišćenje ličnih podataka

–           da sam saglasna da Udruženje “Biznis na štiklama” moje lične podatke obrađuje u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti;

–           Da sam saglasna da Udruženje “Biznis na štiklama” moje lične podatke iznese iz Republike Srbije ukoliko je to potrebno za realizaciju kontinuirane saradnje, promocije, kao i pravnog posla u vezi sa istim;

–           Da sam saglasan da me Udruženje “Biznis na štiklama” obaveštava o predstojećim ponudama, uslugama, konkursima, projektima, nagradnim igrama, bitnim informacijama, novostima u udruženju,

–           Da sam upoznata od strane Udruženja “Biznis na štiklama” o svim odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te u znak saglasnosti sa navedenim odredbama potvrđujem obradu svojih ličnih podataka svojeručnim potpisom na dnu ove Izjave o saglasnosti slušaoca.

 

Udruženje “Biznis na štiklama” garantuje fizičkim licima čije podatke prikuplja, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS” broj 87/2018).

ŽELIŠ DA PRENESEŠ ZNANJE DRUGIMA?

Postani članica našeg tima i pomozi drugim ženama