Pridruži nam se

Postani članica

Mnogo mogućnosti

Kada započinjete biznis izuzetno je važno da napravite plan promotivnih aktivnosti i plan raspodele budžeta.

Kako je klub Biznis na štiklama neko ko pomaže preduzetnicama da učvrste svoje biznise, u skladu sa teškom godinom koja je iza svih nas, pripremile smo vid članstva koji je potpuno BESPLATAN, čime upravo pomažemo da svoj plan budžeta očuvate.

Svima koji žele da svom biznisu obezbede i promotivnu podršku kroz Klub, za vas je onda savršen paket BIZNIS ŠTIKLA.

Ukoliko se odlučite za paket VISOKA ŠTIKLA, očekuje Vas nebrojeno mogućnosti za povećanje profita kroz konsalting i umrežavanje.

 

STANDARDNA
štikla

BESPLATNO
 • Newsletter sa informacijama o aktuelnostima koje se tiču preduzetništva (konkursi, događaji...)
 • Prisustvovanje mesečnom BNŠ Coffe time-u, na kojoj imate prilike da se predstavite i umrežite sa ostalim preduzetnicama
 • Besplatno korišćenje prostora i opreme u klubu Biznis na štiklama
 • Poseban popust na kotizaciju za konferenciju Biznis na štiklama
 • 50% popust za izložbeni prostor na konferenciji Biznis na štiklama
 • Logo vaše firme na sajtu Biznis na štiklama
 • 50% popust na poslovno i poresko savetovanje i knjigovodstvene usluge
 • 50% popust na pravne konsultacije
 • 50% popust na konsultacije i izradu biznis planova
 • 50% popust na konsultacije na temu ličnog i poslovnog razvoja
 • 50% popust na usluge organizacije događaja
 • Besplatne usluge kroz projekte koje organizuje Biznis na štiklama
 • 2 objave godišnje o vašoj firmi na socijalnim mrežama Biznis na štiklama
 • Blog tekst posvećen Vašoj firmi na sajtu Biznis na štiklama
 • Promocija Vaših proizvoda i usluga na BNŠ Coffee time-u
 • Promocija Vaših proizvoda i usluga BNŠ newsletteru koji se šalje svim članicama i sponzorima (dva puta godišnje)
 • Mesečni bilten na temu preduzetništva i menadžmenta u PDF formatu direktno u Vaše email sanduče

BIZNIS
štikla

RSD23500
RSD 14.900
00
godišnje
 • Mogućnost umrežavanja i širenja tržišta za vaše proizvode i usluge
 • Besplatno korišćenje prostora i opreme u klubu Biznis na štiklama
 • 50% popusta na događaje u organizaciji kluba Biznis na štiklama i naših partnera, koji se održavaju u prostorijama kluba (predavanja, seminari, treninzi...)
 • 50% popust na kotizaciju za konferenciju Biznis na štiklama
 • Besplatan izložbeni prostor na konferenciji Biznis na štiklama
 • Logo vaše firme na sajtu Biznis na štiklama
 • Besplatno poslovno i poresko savetovanje i knjigovodstvene usluge (dva puta godišnje)
 • Besplatne pravne konsultacije (dva puta godišnje)
 • Besplatne konsultacije i izrada biznis plana (jednom godišnje)
 • Besplatne konsultacije na temu ličnog i poslovnog razvoja
 • Besplatne konsultacije za organizaciju događaja
 • Besplatne usluge kroz projekte koje organizuje Biznis na štiklama
 • 8 objava godišnje o vašoj firmi na socijalnim mrežama Biznis na štiklama
 • Blog tekst posvećen Vašoj firmi na sajtu Biznis na štiklama
 • Promocija Vaših proizvoda i usluga na BNŠ Coffee time-u
 • Promocija Vaših proizvoda i usluga BNŠ newsletteru koji se šalje svim članicama i sponzorima (dva puta godišnje)
 • Mesečni bilten na temu preduzetništva i menadžmenta u PDF formatu direktno u Vaše email sanduče
PREPORUKA

VISOKA
štikla

RSD13500
RSD 5.900
00
godišnje
 • Mogućnost umrežavanja i širenja tržišta za vaše proizvode i usluge
 • Besplatno korišćenje prostora i opreme u klubu Biznis na štiklama
 • 50% popusta na događaje u organizaciji kluba Biznis na štiklama i naših partnera, koji se održavaju u prostorijama kluba (predavanja, seminari, treninzi...)
 • Poseban popust na kotizaciju za konferenciju Biznis na štiklama
 • 50% popust za izložbeni prostor na konferenciji Biznis na štiklama
 • Logo vaše firme na sajtu Biznis na štiklama
 • 50% popust na poslovno i poresko savetovanje i knjigovodstvene usluge
 • 50% popust na pravne konsultacije
 • 50% popust na konsultacije i izradu biznis planova
 • 50% popust na konsultacije na temu ličnog i poslovnog razvoja
 • 50% popust na usluge organizacije događaja
 • Besplatne usluge kroz projekte koje organizuje Biznis na štiklama
 • 2 objave godišnje o vašoj firmi na socijalnim mrežama Biznis na štiklama
 • Blog tekst posvećen Vašoj firmi na sajtu Biznis na štiklama
 • Promocija Vaših proizvoda i usluga na BNŠ Coffee time-u
 • Promocija Vaših proizvoda i usluga BNŠ newsletteru koji se šalje svim članicama i sponzorima (dva puta godišnje)
 • Mesečni bilten na temu preduzetništva i menadžmenta u PDF formatu direktno u Vaše email sanduče

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

 

Udruženje “Biznis na štiklama” kroz svoju delatnost prikuplja, čuva, obnavlja, dostavlja ovlašćenim državnim organima i institucijama, i vrši druge obrade podataka koje su neophodne radi efikasnog obavljanja delatnosti i ostvarivanja prava fizičkog lica.

Pristup prikupljenim podacima o ličnosti fizičkog lica imaju lica ovlašćena od strane predsednice Udruženja-obrađivači, u skladu sa obavezama obavljanja tekućih poslova u koje spada i obrada podataka o ličnosti.

Udruženje je dužno da prilikom obrade podataka o ličnosti postupa u skladu sa Pravilnikom o zaštiti podataka o ličnosti i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Fizičko lice je dužno da obaveštava rukovaoca-Udruženje o svakoj promeni podataka značajnih za ostvarivanje prava svojih prava kao slušaoca.

Fizičko lice može od rukovaoca da zahteva pristup, ispravku ili brisanje njegovih podataka o ličnosti, ograničenje obrade i prenosivosti podataka. Fizičko lice može podneti rukovaocu prigovor na njegovu obradu podataka o ličnosti ukoliko smatra da je došlo do povrede zakonskih odredbi o obradi podataka o ličnosti.

Fizičko lice ima pravo da putem pisanog zahteva opozove saglasnost za dalje prikupljanje i obradu podataka, kao i da ukoliko nije zadovoljan odgovorom Udruženja i smatra da je došlo do određene neregularnosti u obradi podataka podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštite podataka o ličnosti.

Izjava o saglasnosti je na snazi do opoziva.

 

 Korišćenjem ovog sajta kao korisnik potvrđujem:

 

–           da sam upoznat/a sa načinom prikupljanja ličnih podataka i davanja saglasnosti za  obradu ličnih podataka (ime i prezime, tel.broj, e-mail).

–           da svaki podatak ostavljam dobrovoljno popunjavanjem formulara, čime istovremeno dajem saglasnost za korišćenje ličnih podataka

–           da sam saglasna da Udruženje “Biznis na štiklama” moje lične podatke obrađuje u skladu sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti;

–           Da sam saglasna da Udruženje “Biznis na štiklama” moje lične podatke iznese iz Republike Srbije ukoliko je to potrebno za realizaciju kontinuirane saradnje, promocije, kao i pravnog posla u vezi sa istim;

–           Da sam saglasan da me Udruženje “Biznis na štiklama” obaveštava o predstojećim ponudama, uslugama, konkursima, projektima, nagradnim igrama, bitnim informacijama, novostima u udruženju,

–           Da sam upoznata od strane Udruženja “Biznis na štiklama” o svim odredbama člana 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, te u znak saglasnosti sa navedenim odredbama potvrđujem obradu svojih ličnih podataka svojeručnim potpisom na dnu ove Izjave o saglasnosti slušaoca.

 

Udruženje “Biznis na štiklama” garantuje fizičkim licima čije podatke prikuplja, sva prava predviđena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl.glasnik RS” broj 87/2018).

ŽELIŠ DA PRENESEŠ ZNANJE DRUGIMA?

Postani članica našeg tima i pomozi drugim ženama