“The challenges of the arrival of a new family member” lecture held

Udruženje za promociju zdravog života „Natura Vita“ organizovalo je 04. novembra 2017. godine, u novosadskom hotelu Prezident, predavanje na temu “Izazovi dolaska novog člana porodice“.

On November 4, 2017, the “Promotion of Healthy Life” association organized a lecture on “Challenges of the arrival of a new family member” at the President Hotel in Novi Sad.

The lecture aroused great interest of future and current parents.

Sponzori predavanja bili su Vitalon Group, Dentix, Bio Save, Amicus, Simbex, Mustela i Oktal Pharma.