Projekat ONA MOŽE SVE

Projekat ONA MOŽE SVE realizujemo uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Namenjen je posebno ranjivoj ciljnoj grupi, odnosno jednoroditeljskim porodicama.

Mi smo se odlučili da za samohrane majke organizujemo online edukaciju za izuzetno traženo i plaćeno zanimanje, a to je virtuelni asistent.

Ovaj posao omugućava ženama koje žive same sa svojom decom da privređuju, a da pritom budu kod kuće.